Ett kliv för klimatet

Efter tio års utvecklingsarbete är det dags att ta ett nytt kliv. Vi projekterar nu för att bygga en småskalig industri för tillverkning av biokol. Vår prototyp-mila Aurora ska fasas upp och bli effektivare, smartare och ännu mer koldioxidbindande. Anläggningen delfinansieras av NextGenerationEU och Naturvårdsverket via Klimatklivet. Vi är mycket stolta över att vårt projekt…