Grillkol

I vår miljövänliga kolanläggning utvecklar vi produktionen av grillkol av högsta kvalitet. Råvaran kommer från vår egen, PEFC-miljöcertifierade skog (PEFC/05-22-19). Till glädje för våra grillkunder kommer gallringsved av främst björk, al och ek att hamna i vår kolmila Aurora i stället för på vedbacken eller i massaindustrins kokgrytor.
Grillkolet ger en jämn och het glöd som varar länge. Överdosera inte!

 

Biokol

Efter tio års utvecklingsarbete är det dags att ta ett nytt kliv. Vi projekterar nu för att bygga en småskalig industri för produktion av biokol. Vår prototyp-mila Aurora ska fasas upp och bli effektivare, smartare och ännu mer koldioxidbindande.

Vår anläggning är en av två i Sverige som kan producera biokol i större fraktioner, skräddarsydda efter kundens önskemål. Vi ser fram emot spännande samarbeten med tekniska lösningar och applikationer för bl a filter och rening av vatten och avlopp.

Anläggningen delfinansieras av NextGenerationEU och Naturvårdsverket via Klimatklivet. Vi är mycket stolta över att vårt projekt är prioriterat i hård konkurrens med andra ansökningar och tar oss an uppdraget med entusiasm och ödmjukhet.

Detta, plus fortsatta investeringar i soleenergi, blir vårt bidrag till att rädda Jorden!

 

Vad är biokol och hur kan vi använda det till att förbättra världen?

Biokol eller växtkol är växtdelar som har hettats upp med begränsad eller utan tillgång till syre så att bara kolet finns kvar. Samma sak händer när man tänder en tändsticka och låter den brinna själv, värmen räcker bara till att förbränna de mer lättantändliga ämnena och lämnar kolet kvar.

Kolet har många intressanta egenskaper som ger det en mångfald av användningsområden. Beroende på råvaran och hur det har producerats kan egenskaperna också förändras en hel del.
Kol har några egenskaper som gör den speciell. Det har väldigt stor porvolym, kan bevaras i marken i tusentals år och kan produceras av en förnybar lokal råvara.

Några intressanta användningsområden är som jordförbättrare, djurfoder, byggmaterial, koldioxidsänka och reningsfilter för t ex avloppsvatten.

För att utnyttja kolet optimalt bör det gärna användas några gånger innan det hamnar på sin slutliga plats och då kan en kedja se ut så här.

* Vid tillverkningen tas energi och kondenserbara gaser till vara och blir till t ex tjära och gödning.
* Vid ensilering av gräs till foder blandas kol in och bidrar då till ensileringsprocessen. Djuren som äter ensilaget får en bättre matsmältning, växer bättre, blir friskare och släpper ut mindre metangaser.
* Kolet finns sedan i gödseln och binder bl a ammoniak och bidrar på så sätt till mindre näringsläckage och en bättre stallmiljö.
* Om gödseln används för biogasframställning så gör kolet processen snabbare och med högre utbyte av önskvärda fordonsgaser. Vid efterkompostering ger kolet en bra miljö för mikroorganismerna att utföra sina uppgifter.
* Under processerna har kolet blivit laddat med näring och mikroorganismer och är redo att hamna i odlingsjord, där det ger växterna lättillgänglig näring utan risk att det lakar bort. Samtidigt binder kolet vatten, ger en luftigare struktur åt jorden och gynnar mikrofloran under tusentals år framöver. Det är dessutom självgenererande!
* Som en extra bonus så minskar atmosfärens koldioxid med ca 3 kg för varje kg kol som lagras i marken.
* För den som bara har en egen täppa kan ett bra sätt att använda biokol vara att blanda det i komposten eller ladda det med ”guldvatten” (utspädd urin) och sedan ha det i odlingslandet.

Om nu biokol är så bra, vad är då baksidan?? Tja….. Vi har bara hittat en. Tillverkningen kräver tid, kunnande, utrustning och råvara.
Men den biten kan du överlåta till oss…

Biokol skapade Terra Preta – den svarta jorden i Amazonas. Det finns mycket annat att lära om biokol och forskningen gör hela tiden nya upptäckter.
Här är några länkar som vi tycker är intressanta:

Biokolhandboken – för användare – Rest till Bäst

Biokol – för ett grönare Stockholm

www.ithaka-institut.org

www.biochar-journal.org

https://biochar-international.org/