Natur-vård med vitamin N

Naturen är en friskfaktor i våra liv.

Vi har ramavtal med länsstyrelsen i Kalmar län med Öland som främsta arbetsområde. Vi gläds över att få vara med och skapa och vårda höga naturvärden i unika miljöer.

På Horns Kungsgård har vi friställt ekar som blir solbelysta hem för lavar, insekter och fåglar.

På Djurstads träsk har vi gynnat den fyrpunkterade dystermalen genom att röja sly och stängsellinjer.

På Slottsalvaret har vi röjt fram betesmarker till glädje för sällsynta bin, fjärilar och andra insekter. Och till glädje även för kungligheter, bybor, turister, bönder och betesdjur.

I Ottenby, Södra lunden, har vi röjt aspskott och inventerat rönnar och gryt. Och träffat många trevliga och intresserade fågelskådare!

Natur-vård handlar också om att naturen vårdar oss!