Nästan som i Bullerbyn…

En del av livet på gården är att lämna den ibland och jobba borta. Vi har ramavtal med länsstyrelsen på stängsling och röjning/restaurering av betesmarker i områden med höga naturvärden. Denna sommar har vi haft ett annorlunda och mycket roligt jobb på Hagatorpet utanför Flymen – vi har satt vår första gärdesgård! Välkommen hit till…