Utryckning – för säkerhets skull!

Tio brandmän från brandstationen i Holmsjö har varit på gårdsbesök hos oss. Vi har gått igenom gårdens insatsplan, tittat på brunnar/vattentillgång och fått många goda råd för brandsäkerheten i och omkring vårt nybygge: Brandsläckare, brandfiltar, brandvarnare, branddörrar, förvaring av gasol, bensin, diesel och oljor… Vi tackar för all information och hoppas att utrustningen inte ska…